(DZP - 23/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę dostosowania pomieszczeń do wymogów przetwarzania danych oraz modernizacja sieci LAN w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

link do postępowania