(DZP - 24/2021) TRYB PODSTAWOWY - zakup biometru optycznego dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postepowania