(DZP-26/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

link do postepowania