(DZP-28/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup aparatury endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej Wódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania