(DZP - 27/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania