(DZP - 29/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na zakup mammografu cyfrowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania