(DZP - 30/2021) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń oraz bielizny operacyjnej

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania