(DZP - 32/2021) TRYB PODSTAWOWY - dostawa wyrobów medycznych do zabiegów neurochirurgicznych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania