DZP - 31/2021 - PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wdrożenie (dostawa i uruchomienie) Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) wraz z oprogramowaniem wspierającym, dostawa dedykowanego łącza internetowego oraz zakup sprzętu serwerowego

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania