(DZP - 33/2021) TRYB PODSTAWOWY - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania