OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę systemu transkrypcji mowy na tekst (DZP-3/2022)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia