DZP-22/2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, programu antywirusowego, czytników kodów kreskowych i e-dowodów osobistych oraz systemu ucyfrowienia dokumentacji papierowej w ramach projektu: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania