(DZP-25/2022) Usługa wdrożenia systemu: telekonsultacyjnego i komunikacyjnego, lokalizacji pacjenta w szpitalu, oprogramowania eUsług, integracji aparatury medycznej wraz z dostawą monitorów DICOM oraz audytu bezpieczeństwa danych w ramach (..)

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania