(DZP - 26/2022) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej (powtórka)

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania