(DZP -27/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Serca

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania