(DZP -29/2022) TRYB PODSTAWOWY - Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu przy Al. Legionów 10 w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania