(DZP - 30/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa leków ogólnych oraz preparatów do żywienia poza i dojelitowego

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania