(DZP - 31/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY -Budowa nowej pracowni angiografii wraz z zakupem cyfrowego angiografu połączona z przeniesieniem pracowni endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania