(DZP - 32/2022) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych do aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania