(DZP-33/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Usługa wdrożenia systemu: telekonsultacyjnego i komunikacyjnego, lokalizacji pacjenta w szpitalu, integracja aparatury medycznej wraz z dostawą monitorów DICOM oraz oprogramowania eUsług

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania