(DZP - 35/2022) TRYB PODSTAWOWY - Zakup ramienia C – aparat RTG przejezdny oraz zestawu artroskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania