(DZP-34/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i wdrożenie systemu: wspomagająco-monitorującego ruchem pacjenta z analityką, płatności bezgotówkowych, ucyfrowienia dokumentacji papierowej, oraz dystrybucji informacji o pacjencie

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania