(DZP - 39/2022) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa sprzętu medycznego dla Centralnego Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopii

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania