(DZP - 43/2022) TRYB PODSTAWOWY - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Link do postępowania