Dostawy


Filtr tytułów 
Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 (DZP - 19/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych – uzupełnienie II
2 (DZP - 17/2023) TRYB PODSTAWOWY - Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – II etap
3 (DZP-18/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY -Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej oraz Zakładu Radiologii
4 (DZP - 16/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa aparatury medycznej oraz wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej, do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego
5 (DZP-15/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY -Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny i obłożeń jednorazowych
6 (DZP - 12/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie
7 (DZP - 14/2023) TRYB PODSTAWOWY -Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych
8 (DZP - 13/2023) TRYB PODSTAWOWY -Dostawa leków programowych
9 (DZP - 11/2023) TRYB PODSTAWOWY - Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu
10 (DZP-6/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu i implantów ortopedycznych