Dostawy


Filtr tytułów 
Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 (DZP - 7/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa materiałów szewnych oraz staplerów
2 (DZP-3/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa leków ogólnych i programowych
3 (DZP-5/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu i implantów do zabiegów neurochirurgicznych
4 (DZP-4/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych
5 (DZP-1/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej, do badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego
6 (DZP - 51/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY- Dostawa soczewek okulistycznych wewnątrzgałkowych oraz innych wyrobów medycznych okulistycznych wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy
7 (DZP - 49/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY- Dostawa leków programowych oraz onkologicznych
8 (DZP - 50/2022) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji parowej i plazmowej dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni
9 (DZP - 47/2022) TRYB PODSTAWOWY - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu (II)
10 (DZP - 44/2022) PRZETARG NIEOGRANICZONY -Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Bronchoskopii i Endoskopii