Dostawy


Filtr tytułów 
Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 (DZP - 32/2023) TRYB PODSTAWOWY -Dostawa wyrobów medycznych do aparatów do ciągłej terapii nerkozastępczej, diatermii oraz zabiegów operacyjnych
2 (DZP-31/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa sprzętu medycznego do przeprowadzania zabiegów w Pracowni Hemodynamiki Serca
3 (DZP-30/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa leków ogólnych, preparatów do żywienia oraz kontrastów
4 (DZP - 20/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych (implanty, jednorazowy sprzęt medyczny, środek dezynfekcyjny, obłożenia i inne)
5 (DZP - 24/2023) TRYB PODSTAWOWY -Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – II etap - uzupełnienie
6 (DZP - 27/2023) TRYB PODSTAWOWY - Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca
7 (DZP - 25/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa bielizny niesterylnej oraz rękawic
8 (DZP-23/2023) PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa leków programowych, onkologicznych, płynów infuzyjnych i innych produktów leczniczych
9 (DZP - 19/2023) TRYB PODSTAWOWY - Dostawa wyrobów medycznych – uzupełnienie II
10 (DZP - 17/2023) TRYB PODSTAWOWY - Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – II etap