Zakończone

Filtr tytułów 
Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (DZP - 26/2021)
2 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zakup aparatury ednoskopowej dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (DZP - 28/2021)
3 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - usługa transportu sanitarnego pacjentów dializowanych z dysfunkcją narządów ruchu (DZP - 22/2021)
4 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę odczynników laboratoryjnych oraz akcesoriów i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą analizatorów, chłodni i wyposażenia dodatkowego (DZP - 7/2021)
5 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na dostawę materiałów szewnych (DZP - 16/2021)
6 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na zakup stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (DZP - 25/2021)
7 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na dostawę biometru optycznego dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (DZP - 24/2021)
8 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę wyrobów medycznych do embolizacji wewnątrzczaszkowej, badań angiograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz neuroradiologicznych zabiegów terapeutycznych (DZP-9/2021)
9 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę bielizny niesterylnej oraz rękawic (DZP-11/2021)
10 (DZP-8/2020) PRZETARG NIEOGRANICZONY „Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy (...)" w fomule zaprojektuj i wybuduj